WhatsApp
Yükleniyor...

Kalite Politikası

Web tasarım, firmanızın internetteki kurumsal arayüzüdür. Web tasarım, işlevsel yönden kolay kullanımı, sade ve kolay erişilebilir içeriği ile sizin interaktif ortamdaki kimliğinizdir.

Anasayfa Kalite Politikası

Kalite Politikası


Kalite Politikalarımız bağlamında stratejik hedeflerimizi gerçekleştirmek için;

 • Kalite yönetim sistemimizi sürekli iyileştireceğimizi ve etkinliğini takip edeceğimizi,
 • Kalite politikamızın ve hedeflerimizin Uşak Web Ajansı stratejik hedefleri ile bağdaştığının güvencesini,
 • İş süreçlerinde kalite yönetim sistemi şartlarına uygun olarak ilerleneceğini,
 • Çalışanlar arasında iş modeli olarak süreç yaklaşımını ve risk temelli düşünme şeklini teşvik edeceğimizi,
 • Kalite yönetim sisteminin sürdürülebilirliğinin ve sürekliliğinin sağlanacağını ve bunu sağlayacak kişilerin işe alınacağını, yönlendirileceğini ve destekleneceğini,
 • Kalite yönetim sisteminin iş süreçlerindeki etkisinin ve öneminin daha iyi anlaşılmasının sağlanacağını,
 • Uşak Web Ajansı ve kalite yönetim sistemi standartlarının hedeflenen sonuçlara ulaşabilmesinin sağlanacağını,
 • Yöneticilerin liderlik yetkinliklerini daha iyi uygulayabilmek için destekleneceğini,
 • Yasal şartlara uyacağımızı t​aahhüt ediyoruz.

Saygılarımla,
Harun AYSU - Yönetici

 

ŞİKAYETLERİ ELE ALMA POLİTİKASI

Uşak Web Ajansı Bilişim Teknolojileri olarak, ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili istekleri müşterilerimizi memnun edecek tarzda ele almayı hedefleriz.

Hedeflerimize ulaşmak için;

 • İletişim kanallarımızın müşterilerimiz tarafından erişilebilir olmasını sağlar, cevap performansımızı düzenli olarak ölçer ve sürekli iyileştirmeye çalışırız,
 • Talepleri yasalar ve şirket kuralları çerçevesinde hızla yanıtlarız, gizliliğe, tarafsızlığa, şeffaflığa ve adil olmaya özen gösteririz,
 • Şikayetlerin kök sebeplerini bulup tekrarını önleyecek tedbirler alarak ürün ve hizmetlerimizi sürekli iyileştiririz,
 • Mevcut yasal ve diğer tüm şartları uymayı amaçlarız,
 • Finansal ve işletmeye ait ilgili şartları yerine getirmeyi sağlarız,
 • Tüm birimlerde müşteri memnuniyeti politikamızı anlatmayı, yerleştirmeyi ve sürekliliğini sağlamayı amaçlarız,

Müşterilerin, personelin ve tüm ilgili tarafların girdilerini göz önünde bulundurmayı, TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemini uygulamayı, sürdürmeyi ve geliştirmeyi taahhüt ederiz.​

Saygılarımla,
Harun AYSU - Yönetici